Ortophysio - Sjukgymnastik och friskvård

Ortophysio AB bedriver sedan 1994 sjukgymnastik och friskvård i Katrineholm och Flen.

Mottagningarna bedrivs med etableringsrätt vilket innebär att patientavgifter
ligger på samma nivåer som inom Landstingets egen primärvård.
Avgifter ingår i högkostnadskyddet.

Idag finns 4 stycken leg. sjukgymnaster verksamma på 2 orter. Våran specialite är besvär från rörelseapparaten, idrott och motionsskador.

För att komma till någon av våra sjukgymnaster finns sedan Juli -08 inget remisstvång. I Katrineholm finns ett eget gym/rehabiliteringsanläggning.