Ortophysio - Sjukgymnastik och friskvård

Ortophysio AB bedriver sedan 1994 sjukgymnastik och friskvård i Katrineholm.

Mottagningarna bedrivs med etableringsrätt vilket innebär att patientavgifter
ligger på samma nivåer som inom Landstingets egen primärvård.
Icke avbokat besök (inom 24 timmar innan avtalad tid) debiteras med 300 kronor enligt Landstingets Södermanlands regler. 

Idag finns 3 stycken leg. sjukgymnaster verksamma i Katrineholm. Våran specialite är besvär från rörelseapparaten, idrott och motionsskador.

För att komma till någon av våra sjukgymnaster finns sedan Juli -08 inget remisstvång. I Katrineholm finns ett eget gym/rehabiliteringsanläggning.

Dina personuppgifter behandlas naturligtvis i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att alla dina personuppgifter raderas efter kontakt via mail och telefon. Personuppgifter lagras som tidigare i våra journalsystem.